2023 F/W ZABWAY INSOLE 鞋墊 (PU Ver.) 2023 F/W ZABWAY INSOLE 鞋墊 (PU Ver.) 2023 F/W ZABWAY INSOLE 鞋墊 (PU Ver.) 2023 F/W ZABWAY INSOLE 鞋墊 (PU Ver.) 2023 F/W ZABWAY INSOLE 鞋墊 (PU Ver.) 2023 F/W ZABWAY INSOLE 鞋墊 (PU Ver.)

2023 F/W ZABWAY INSOLE 鞋墊 (PU Ver.)

釋放足底壓力|各年齡及性別通用
 • 2023 F/W ZABWAY INSOLE 鞋墊 (PU Ver.)
 • 2023 F/W ZABWAY INSOLE 鞋墊 (PU Ver.)
 • 2023 F/W ZABWAY INSOLE 鞋墊 (PU Ver.)
 • 2023 F/W ZABWAY INSOLE 鞋墊 (PU Ver.)
 • 2023 F/W ZABWAY INSOLE 鞋墊 (PU Ver.)
 • 2023 F/W ZABWAY INSOLE 鞋墊 (PU Ver.)
 • 2023 F/W ZABWAY INSOLE 鞋墊 (PU Ver.)
 • 2023 F/W ZABWAY INSOLE 鞋墊 (PU Ver.)
 • 2023 F/W ZABWAY INSOLE 鞋墊 (PU Ver.)
 • 2023 F/W ZABWAY INSOLE 鞋墊 (PU Ver.)
 • 2023 F/W ZABWAY INSOLE 鞋墊 (PU Ver.)
 • 2023 F/W ZABWAY INSOLE 鞋墊 (PU Ver.)

2023 F/W ZABWAY INSOLE 鞋墊 (PU Ver.)

釋放足底壓力|各年齡及性別通用
$800

此商品參與的優惠活動


產品細節

.材質: PU
.表層: 三明治棕色面料

產品特色
<適配性佳>
 適用於市面上大多數鞋款
<風道設計>
 表面的凹槽能協助透氣並透過風道設計將足底熱氣有效排出。
<PU材質>
 高回彈與延展性之材料特性適配各式鞋款與舒緩足部壓力。
<防菌抗臭>
 防菌抗臭之面料減少惱人異味的發生。
<完美契合>
 與ZABWAY推出之3D全客製化足弓鞋墊完美適配,提供日常穿著所需支撐與機能。

Q:如何挑選產品之軟硬度?
.H30-35 適用於: 足部較為敏感及中高齡使用者
.H50-55 適用於: 運動及活動量較高、需要長時間站立之使用者

選購提醒

 

EVENT CLOSE
已加入購物車
已更新購物車
網路異常,請重新整理